Skip to main content
13 Kwiecień 2021

Wiadomości z DanHatch

BD Francja przejmuje mniejszą francuską wylęgarnię

BD France, francuska spółka zależna DanHatch Group,  nabyła w dniu 1 kwietnia 2021 r. mniejszą wylęgarnię Amilly w środkowej Francji. Amilly ma zdolność wylęgu 25 milionów jednodniowych piskląt, a wraz z nowym nabytkiem BD France osiąga całkowitą wielkość sprzedaży nieco ponad 185 milionów jednodniowych piskląt rocznie.

Nowa wylęgarnia znajduje się około 150 kilometrów na południe od Paryża i bardzo dobrze wpisuje się geograficznie w strukturę sprzedaży BD France, która obecnie obejmuje pięć wylęgarni.