Skip to main content
17 Grudzień 2020

Wiadomości z DanHatch

Nowy dyrektor generalny DanHatch Denmark

Od 1 stycznia 2021 r. Søren Villumsen został mianowany dyrektorem generalnym – CEO DanHatch Denmark,  odpowiedzialnym za funkcjonowanie i rozwój DanHatch Denmark A/S, który jest częścią międzynarodowej grupy wylęgarni DanHatch Group.

W związku z powołaniem na stanowisko dyrektora generalnego DanHatch Denmark A/S, Søren Villumsen będzie również członkiem Grupy Zarządczej DanHatch Group, co oznacza, że będzie także uczestniczył w strategicznych pracach nad rozwojem grupy.

Ostatnio Søren Villumsen był Dyrektorem Działu Cen, Ryzyka i Marketingu w firmie rolniczej DLG. W ciągu 30 lat pracy w DLG,  Søren zajmował różne menadżerskie stanowiska, w tym Dyrektor Dywizji Drobiarskiej DLG. W ten sposób posiada duże doświadczenie w branży, a także posiada silne kompetencje handlowe.

Kristian Kristensen, dyrektor generalny DanHatch Group oczekuje współpracy:

Z Sørenem Villumsenem na czele naszej duńskiej działalności, otrzymujemy silny profil zarządzania, który pomoże pobudzić DanHatch Denmark i działać na rzecz rozwoju, koncentrując się przede wszystkim na komercyjnych aspektach działalności. Długa kariera Sørena Villumsena w DLG, która jest właścicielem DanHatch Group wraz z duńskim Agro, oznacza, że zna on przemysł drobiarski bardzo dobrze i to w połączeniu z jego doświadczeniem menedżerskim i handlowym, czyni  Sørena osobą o  odpowiednim profilu na stanowisko dyrektora generalnego.

Søren Villumsen mówi o swoim nowym stanowisku:

Od kilku lat Grupa DanHatch jest w ekscytującej podróży, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Z niecierpliwością czekam na możliwość pracy i wpływu na przyszły rozwoju DanHatch Denmark,  we współpracy z pracownikami i zespołem zarządzającym firmy,  z korzyścią dla naszych duńskich klientów i dostawców. Współpracy opartej na zaufaniu i poświęceniu.

Søren Villumsen przejmie stanowisko dyrektora generalnego od Kristiana Kristensena, który od września 2020 r. pełni funkcję tymczasowego CEO- dyrektora generalnego DanHatch Denmark,  równolegle ze stanowiskiem CEO DanHatch Group.

Søren Villumsen ma 61 lat, jest żonaty, ma trójkę dorosłych dzieci.