Skip to main content
Proces odchowu

Zdrowe i silne stado rodzicielskie

Punktem wyjścia jest kura i kogut.

Pierwszym etapem w łańcuchu produkcyjnym DanHatch jest ferma odchowu, do której stado rodzicielskie jest dostarczane natychmiast po wylęgu u dostawcy materiału hodowlanego. Są to zwierzęta, które w późniejszym procesie produkują jaja wylęgowe, które dalej stają się jednodniowymi pisklętami DanHatch. Stado rodzicielskie jest wynikiem starannego doboru hodowlanego na podstawie cech genetycznych pod kątem rozmnażania, wzrostu, konwersji paszy i jakości mięsa. Są to silne, wyrównane i żywotne zwierzęta o wysokiej odporności.

Na fermach odchowu kury i koguty żyją oddzielnie. Dzieje się tak, ponieważ zachowują różne parametry produkcyjne, które mają zapewnić im optymalne warunki podczas dojrzewania. Zarówno koguty, jak i kury są objęte planem szczepień w celu ochrony przed chorobami drobiu. Po zaszczepieniu zwierząt rodzicielskich wytwarzają one przeciwciała, które przekazują pisklętom poprzez jajo wylęgowe. W ten sposób pisklęta zyskują również odporność na szereg chorób. 

Punktem wyjścia jest kura i kogut..
Nowy Solec.
Nasza odchowalnia

Nowy Solec