Skip to main content
In ovo

Szczepienie In ovo

Innowacyjność w procesie szczepienia.

 W celu zmniejszenia stresu piskląt i ich czasu oczekiwania na transport, a także zwiększenia skuteczności szczepienia, wprowadziliśmy możliwość szczepienia in ovo. Podawanie szczepionek do jaja,  zastępując tym samym iniekcję wylężonych piskląt,  ma pozytywny wpływ na wyniki produkcyjne.

Szczepienie urządzeniem Embrex Inovoject  daje najwyższą możliwą jakość szczepienia, bez negatywnego wpływu na wylęgowość i jakość piskląt. 

Jednocześnie dzięki własnemu gabinetowi weterynaryjnemu, jesteśmy w stanie dokonać szczepienia in ovo każdą zatwierdzoną szczepionką.

Innowacyjność w procesie szczepienia..