Skip to main content
Produkcja jaj wylęgowych

Optymalne warunki produkcji

Od kury do jaja

Po odpowiednim przygotowaniu stada rodzicielskiego są one przenoszone z ferm odchowu na fermy reprodukcyjne. Tutaj kury i koguty są łączone, a po kilku tygodniach rozpoczyna się właściwa produkcja jaj wylęgowych.

Przez cały okres życia stada rodzicielskiego regularnie pobierane są próbki krwi w celu monitorowania stanu zdrowia zwierząt. Ponadto, co tydzień pobierane są próbki kurzu i obornika, aby sprawdzić, czy zwierzęta nie są zakażone salmonellą. W kurnikach dokładnie kontroluje się wentylację, temperaturę, wilgotność, natężenie światła oraz pobór paszy i wody, jak również regularnie przeprowadza się kontrole wagi kogutów i kur. Wszystkie dane wyjściowe są rejestrowane elektronicznie, dzięki czemu mamy dostęp do informacji na temat aktualnych warunków produkcji i  jesteśmy w stanie na bieżąco optymalizować produkcję.

Od kury do jaja.
Stradyń.
Jedna z naszych ferm jaj wylęgowych -

Stradyń