Skip to main content
23 Maj 2023

Wiadomości z DanHatch

DanHatch Finland mianuje nowego dyrektora generalnego

DanHatch Finland powołał Hannę Haminę na stanowisko CEO ze skutkiem od 26 czerwca 2023 r., ponieważ obecny dyrektor generalny Erik Puttaa zdecydował się zrezygnować ze stanowiska z końcem czerwca.

W ciągu ostatnich ośmiu lat Hanna Hamina była dyrektorem zarządzającym Fińskiego Stowarzyszenia Drobiarskiego, gdzie współpracowała z producentami (w tym producentami stada macierzystego dla brojlerów), władzami i innymi interesariuszami w branży drobiarskiej. Ponadto przez ostatnie siedem lat była zaangażowana w projekt drobiarski w krajach rozwijających się jako wolontariuszka organizacji pozarządowej.

Wykształcenie Hanny obejmuje nauki społeczne i ekonomię, które studiowała na Uniwersytecie w Jyväskylä. Prywatnie mieszka z mężem na farmie w Erze. Tutaj produkowali brojlery i zboża i mieli leśnictwo przez ponad 20 lat.

O swoim nowym stanowisku CEO w DanHatch Finland, Hanna mówi:

"Jestem bardzo podekscytowana dołączeniem do DanHatch, aby dowiedzieć się więcej o firmie, a także poznać wszystkich pracowników".

DanHatch Finland życzy Erikowi Puttaa wszystkiego najlepszego w przyszłości i pragnie podziękować mu za dobrą współpracę i wielki wkład w rozwój firmy.

Jednocześnie z niecierpliwością czekamy na przyszłą współpracę z Hanną Haminą i powitanie jej w DanHatch w Finlandii