Skip to main content

Karierę rozpocząłem w 2012 r. jako praktykant….

W 2012 r., będąc na V roku studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,  rozpocząłem praktykę studencką w ZWD HAMA PLUS (obecnie Danhatch Poland), podczas której, po zapoznaniu się z podstawami produkcji piskląt, zbierałem dane do prac dyplomowych. Po zakończeniu stażu, ze względu na ostatni rok studiów, otrzymałem ofertę pracy w niepełnym wymiarze. W czasie pisania pracy magisterskiej mogłem liczyć na merytoryczne porady, co finalnie pomogło w wygraniu XXXI edycji konkursu na najlepszą pracę Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w kategorii Rozród Zwierząt.”- opowiada Mateusz Babuszkiewicz o swoich początkach w DanHatch Poland.

W latach 2013-2015 Mateusz  pracował już w DanHatch w pełnym wymiarze czasu pracy jako specjalista ds. lęgu. W 2016 r. został awansowany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Produkcji, co było dla niego wielkim wyzwaniem, tym bardziej, że w latach 2014 -2020 moce produkcyjne zakładu wzrosły z 60 do 125 mln piskląt rocznie.

Duża odpowiedzialność i chęć samorozwoju, a także wizja dużych  możliwości, skłoniły mnie do kontynuowania kariery naukowej, której ukoronowaniem było uzyskanie stopnia Doktora nauk Rolniczych we wrześniu 2019r. Kilka miesięcy później, w wieku 30 lat,  zostałem awansowany na stanowisko Dyrektora Produkcji. Opisana wyżej ścieżka kariery nie byłaby możliwa bez zaufania moich przełożonych w stosunku do mojej osoby.” – tak Mateusz opowiada o swojej osobistej motywacji i jak połączył pasję zawodową z ciągłym doskonaleniem.

Mateusz jest odpowiedzialny za roczną produkcję 125 mln brojlerów. Zarządza też grupą 40 podległych pracowników.  Jest też otwarty na nowych praktykantów….

“Duża odpowiedzialność i chęć samorozwoju, a także wizja dużych możliwości, skłoniły mnie do kontynuowania kariery naukowej, której ukoronowaniem było uzyskanie stopnia Doktora nauk Rolniczych we wrześniu 2019r. Kilka miesięcy później, w wieku 30 lat, zostałem awansowany na stanowisko Dyrektora Produkcji. Opisana wyżej ścieżka kariery nie byłaby możliwa bez zaufania moich przełożonych w stosunku do mojej osoby.”
.
Mateusz
Dyrektor Produkcji