Skip to main content
Tuotantomme

Hautomotoiminta ja haudontamunien tuotanto

Tuotantomme Hautomotoiminta ja haudontamunien tuotanto

DanHatch on kasvanut pienestä perheyrityksestä kansainväliseksi konserniksi ja sillä on yli 80 vuoden kokemus siipikarjatuotannosta.  Pääpaino on  haudontamunien sekä untuvikkojen tuotannossa ja niiden myynnissä broilertuotantoa varten. DanHatch Finland Oy on perustettu vuonna 2015. Pitkän kokemuksen myötä konsernissa on runsaasti erikoisosaamista, jota sovelletaan käytäntöön päivittäin tuotantoprosessien eri vaiheissa. Prosessien kehitystyö on edelleenkin jatkuvaa yhteistyökumppaneiden kanssa mm. hoito-olosuhteiden ja rehujen optimaalisen koostumuksen osalta.

Korkealuokkaisten haudontamunien tuotanto ja sitä kautta elinvoimaisten untuvikkojen syntyminen vaatii kaikkien osa-alueiden onnistumista nuorikkokasvatuksesta hautomoprosesseihin asti. Bioturvallisuus on yksi toimintamme tärkeimmistä kulmakivistä.  Toiminta on suunniteltu siten että korkeat hygieniavaatimukset toteutuvat koko tuotantoketjussa niin tuotantotiloilla kuin hautomoillakin.  Kiinnitämme jatkuvasti huomiota prosesseihin ja laitteistoihin, jotta varmistamme myös työntekijöille hyvän työympäristön.  Lintujen hoidossa niiden hyvinvointi ja kunnioittava käsittely on terveen tuotannon perusta.

Tuotantomme

Emoista untuvikoiksi

 • Nuorikkokasvatus

  DanHatchin tuotantoketjun ensimmäinen vaihe on nuorikkokasvatus, jonne emolinnut tuodaan heti niiden kuoriuduttua.

  Lue lisää
  .
 • Haudontamunien tuotanto

  Emolintujen tultua sukukypsiksi ne siirretään nuorikkotiloilta munittamoihin, joissa tuotetaan haudontamunia.

  Lue lisää
  .
 • Hautomo

  Haudontaseuloilla olevien haudontamunien saavuttua hautomolle ne desinfioidaan ja siirretään munavarastoon odottamaan haudontaa.

  Lue lisää
  .
 • Kuljetus

  Untuvikkojen kuljetus on tarkka prosessi eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi ja eläintaudeilta suojautumisen vuoksi.

  Lue lisää
  .