Skip to main content
Hautomo

Korkeat hygieniavaatimukset ja sisäinen valvonta

Lähtökohtana hyvä hygienia

Haudontaseuloilla olevien haudontamunien saavuttua hautomolle ne desinfioidaan ja siirretään munavarastoon odottamaan haudontaa. Munat siirretään hautojiin haudonnan alkaessa ja myöhemmin, ennen kuoriutumista, haudontamunat siirretään kuorijoihin, joissa niitä haudotaan viimeiset päivät. Untuvikkojen kuoriuduttua ne tarkistetaan käsilajittelussa. Ne lasketaan ja laitetaan kuljetuslaatikoihin, jonka jälkeen untuvikot ovat valmiita kuljetettavaksi broilertuottajille.

Kuten muissakin tuotantoketjun vaiheissa myös hautomolla on korkeat hygieniavaatimukset. DanHatcin hautomot on rakennettu "kerralla sisään - kerralla ulos" -periaatteella. Yhden päivän untuvikkotoimituksiin tarvittavat hautojat täytetään kerralla ja ne puhdistetaan ja desinfioidaan jokaisen haudonnan jälkeen. Hautomon eri toiminnot on myös osastoitu, mikä tarkoittaa, että henkilöstön liikkuminen ja tuotannon eteneminen tapahtuu hygieniamääritysten mukaan tilasta toiseen. Näin vältetään ristiin kontaminoituminen prosessin aikana.  Tämä koskee myös ilmastointia, jossa ilma kulkee puhtaalta alueelta likaiselle.

Lähtökohtana hyvä hygienia.