Skip to main content
Omaa tuotantoa

Nuorikoiden ja haudontamunien tuotanto

Koko tuotantoketjun osaaja

DanHatchin omaa nuorikoiden ja haudontamunien tuotantoa Suomessa hoitaa DHF Breeder Production Oy. Yritys sijaitsee Lounais-Suomessa ja sillä on kaksi nuorikkokasvattamoa ja viisi munittamoa. Nuorikkokasvatuksen kapasiteetti on yhteensä 65 000 nuorikkoa/kierto ja munittamoissa kapasiteettia on samalle määrälle emoja. DHF Breeder Production Oy:n tuottamista haudontamunista haudotaan lähes 10 miljoonaa broileruntuvikkoa vuodessa.

DHF Breeder Productionissa voimme seurata emojen tuotannon kehitystä sekä eläinten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä arjessa. Yrityksen tuotantotiloissa kehitetään ja tutkitaan erilaisia ruokintaan ja hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja havainnoidaan lintujen muuttuvia tarpeita tuotannon eri vaiheissa. Reagointi broileremojen tarpeisiin takaa laadukkaiden haudontamunien ja untuvikkojen tuotannon.

Koko tuotantoketjun osaaja.

Haluatko tutustua tarkemmin tuotteisiimme?

Lue lisää